Exercițiul 1

Desenarea diagramelor cu raze

Pe următoarea diagramă, identificați normala și raza incidentă, măsurați unghiul de incidență (i) și desenați unghiul de reflexie (r).