Răspuns exercițiul 1

Normala este linia perpendiculară pe oglindă, iar unghiurile de incidență și reflexie sunt măsurate de la normală.